Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Zasady obsługi portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania 

Po wybraniu z menu Bazy danych wyświetli się lista zawierająca wykaz dostępnych baz danych. Klikając opcję Wybierz bazę danych wyświetli się wykaz udostępnionych baz danych SIP wraz z krótkim opisem oraz podaniem źródła danych. Aby przejść do bazy danych należy wybrać przycisk znajdujący się przy opisie bazy lub wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 • Każdy formularz składa się z pól wyszukiwania oraz przycisku , który wysyła formularz i uruchamia wyszukiwanie danych według podanych kryteriów.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Po wybraniu przycisku system wyświetli:
  • listę wszystkich wartości – jeśli pole formularza jest puste;
  • listę wartości pasujących do wpisanej frazy – jeśli pole formularza nie jest puste.

Uwaga! W przypadku pól, które zwracają dużą liczbę wartości, lista wyników z podpowiedzią zwykle jest ograniczona do 30 pozycji.

 • Po wysłaniu formularza wyświetla się lista wyników wyszukiwania, spełniających kryteria podane w formularzu.
 • Przycisk - wybór kolumn, które mają wyświetlać się w tabeli wyników.
 • Przycisk - eksport wyników do plików w różnych formatach. Jeśli tabela z wynikami zawiera więcej niż jedną stronę, wyeksportowane zostaną tylko te dane znajdujące się na aktualnie wyświetlanej stronie. Istnieje możliwość zwiększenia liczby wyników prezentowanych na stronie poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na przycisku z liczbą.
 • Przycisk (w niektórych raportach - w pierwszej kolumnie) - dodatkowe informacje o danym obiekcie.
 • Ikona - pokazanie na mapie danego obiektu, w nowym oknie przeglądarki internetowej.
 • Ikona - szczegółowa informacja o obiekcie zaprezentowana w nowym raporcie.
 • Ikona / - sortowanie wyników w wybranych kolumnach.
 • W lewej części okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych, które można wyświetlić na mapie.
 • Warstwy umieszczone są na liście hierarchicznie i zorganizowane w grupach. Każda grupa składa się z kolejnych podgrup lub warstw tematycznych.
 • Klikając na nazwę grupy lub przycisk następuje naprzemiennie rozwinięcie lub zwinięcie zawartości danej grupy.
 • Kliknięcie na ikonę / - naprzemienne wyświetlenie / ukrycie na mapie warstwy tematycznej. Uwaga! Aby warstwa była widoczna na mapie, wszystkie grupy nadrzędne tej warstwy również muszą mieć zaznaczoną ikonę .
 • Ikona - dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - wybór przezroczystości warstwy tematycznej. Operując suwakiem można ustawić widoczność warstwy w zakresie 0 – 100%. Domyślnie wszystkie warstwy są w pełni widoczne.
 • Lewy przycisk myszy + przesunięcie myszy - przesuwanie mapy.
 • Kółko myszy - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Przycisk - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Klawisz Shift + zaznaczenie myszą - powiększanie do zaznaczonego obszaru.
 • Kliknięcie przycisku - wybór z listy zakresu tematycznego wyszukiwania obiektów.
 • Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy wyszukiwania wyświetla się formularz.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Przycisk - wyszukiwanie obiektów spełniających podane kryteria.
 • Pod formularzem wyświetli się lista obiektów. Kliknięcie na nazwę obiektu spowoduje wyświetlenie się jego na mapie.
 • Kliknięcie na mapie - wyświetlenie się okna z informacją zwrotną o obiektach znajdujących się w wybranym punkcie.
 • Ikona - lokalizacja miejsca kliknięcia, dla którego wyświetli się informacja zwrotna.
 • Okno z informacją zwrotną składa się z listy warstw w formie rozwijanych paneli. Kliknięcie na warstwę powoduje wyświetlenie informacji z tej warstwy.
 • Domyślnie wyświetlane są informacje zwrotne z warstwy dróg i działek ewidencyjnych.
 • Przycisk - wybór warstw wyświetlanych w informacji zwrotnej.
 • Przycisk - wybór rodzaju obiektu do narysowania: punkt, linia, obszar lub okrąg.
 • Niebieski punkt przy kursorze oznacza tryb rysowania. Klikanie na mapie w tryie edycji powoduje wstawienie punktów załamania obiektu.
 • Dwukrotne kilknięcie kończy rysowanie obiektu (który przybiera kolor żółty) i otwiera panel edycyjny.
 • Kliknięcie przycisku , a następnie kliknięcie obiektu - aktywowanie obiektu do edycji (podświetlenie na kolor niebieski) i wyświetlenie informacji szczegółowych oraz dostępnych opcji.
 • Po zaznaczeniu obiektu można edytować jego geometrię:
  • punkt - poprzez chwycenie go i przesunięcie w inne miejsce,
  • pozostałe typy obiektów - poprzez przesunięcie w inne miejsce dowolnego fragmentu segmentu linii.
 • Gdy obiekt jest zaznaczony (podświetlony na kolor niebieski) można wykonać kilka operacji:
  • dodać bufor - wpisać wartość liczbową w polu Bufor, a nastepnie kliknąć przycisk ;
  • pokazać informacje dotyczące planowania przestrzennego w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Planowanie przestrzenne;
  • pokazać wnioski, decyzje WUiA w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Wnioski, decyzje WUiA.

Rejestr usług GEOPOZ_API

API techniczne
Bezpieczeństwo
Parafie i cmentarze
Ewidencja gruntów i budynków
Geodezja
Granice
Oświata
Planowanie przestrzenne
POI (punkty zainteresowania)
Postępowania administracyjne
System adresowy
Środowisko
Zabytki
Transport
API techniczne
Nazwa i opis usługi:

api_inwent_zrodlo - Lista zrodel danych dla API (id_inwent=4670)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

kolor - Lista wartości kolorów Geomap w notacji liczbowej (id_inwent=829)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) KOLOR (label) VARCHAR2 Wartość koloru Geomap w notacji liczbowej http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=kolor&term=
Nazwa i opis usługi:

m_api - Słownik API wewnętrznych (id_inwent=4671)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

m_api_zewnt - Słownik api zewnętrznych (id_inwent=5002)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) VARCHAR2 Nazwa uslugi http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=m_api_zewnt&term=
Nazwa i opis usługi:

map_tree - Lista konfiguracji warstw mapy (id_inwent=4711)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) VARCHAR2 Nazwa konfiguracji mapy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=map_tree&term=
Nazwa i opis usługi:

m_grupa - Słownik grup warstw w drzewie warstw mapy (id_inwent=4691)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

m_id_rodzaj - Słownik dostępnych rodzajów obiektów do M_LAYER rodzaj_id (id_inwent=4931)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

m_i_zrodla - Słownik źródeł danych wg wydziałów (id_inwent=170)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

m_lista_wart_tree - Słownik dostępnych wartości do drzewa warstw mapy (z podziałem na F, WMS, API) (id_inwent=4965)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
f2Filtruj obiekty po atrybucie nr 2: ID_RODZAJ ID_RODZAJ VARCHAR2 Identyfikator rodzaju http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=m_lista_wart_tree&f2=
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) OPIS (label) VARCHAR2 Nazwa warstwy, grupy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=m_lista_wart_tree&term=
Nazwa i opis usługi:

m_lista_wms - Słownik dostępnych serwisów WMS ograniczony tylko do serwerów wms2 i wms1 (id_inwent=4933)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) ADRES_WMS (label) VARCHAR2 Adres serwisu WMS http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=m_lista_wms&term=
Nazwa i opis usługi:

m_lista_wms_namespace - Słownik warstw WMS (namespace i nazwa) (id_inwent=4933)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) PREFIX_NAZWA (label) VARCHAR2 Namespace i nazwa WMS http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=m_lista_wms_namespace&term=
Nazwa i opis usługi:

m_publikacja_slownik - Przełącznik włącz - wyłącz publikację (id_inwent=4904)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) ID (label) NUMBER Numeryczny status publikowania http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=m_publikacja_slownik&term=
Nazwa i opis usługi:

m_raporty - Słownik dostępnych raportów w aplikacji internetowej (status=1) (id_inwent=4738)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) RAP_NAZWA (label) VARCHAR2 Nazwa raportu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=m_raporty&term=
Nazwa i opis usługi:

m_raporty_tab_kol - Lista kolumn w tabelach (id_inwent=5050)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) COL (label) VARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=m_raporty_tab_kol&term=
Nazwa i opis usługi:

m_raporty_tab_param - Lista parametrów w tabelach (id_inwent=4830)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) ID_PARAMS (label) VARCHAR2 Parametry ogolne raportu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=m_raporty_tab_param&term=
Nazwa i opis usługi:

m_tree_opis_m_layer - Słownik nazw warstw w drzewie warstw mapy (id_inwent=4694)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) TREE_OPIS (label) VARCHAR2 Nazwa warstwy w drzewie warstw http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=m_tree_opis_m_layer&term=
Nazwa i opis usługi:

m_tytuly_raportow - Słownik tytułów raportów (id_inwent=4737)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) TYTUL (label) VARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=m_tytuly_raportow&term=
Nazwa i opis usługi:

publikacja_sl - Status publikowania na WWW (id_inwent=4904)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Bezpieczeństwo
Nazwa i opis usługi:

wzkb_kamery_lok - Lokalizacja ogólna kamer monitoringu (id_inwent=1934)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) LOK_OGOL (label) NVARCHAR2 Lokalizacja ogólna kamery http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wzkb_kamery_lok&term=
Nazwa i opis usługi:

wzkb_kamery_lok_opis - Lokalizacja opisowa kamer monitoringu (id_inwent=1934)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) LOK_OPIS (label) NVARCHAR2 Lokalizacja opisowa kamery http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wzkb_kamery_lok_opis&term=
Nazwa i opis usługi:

wzkb_kamery_sps_zap - Podstawa rejestracji kamer monitoringu (id_inwent=1934)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) SPS_ZAP (label) NVARCHAR2 Podstawa rejestracji kamery http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wzkb_kamery_sps_zap&term=
Nazwa i opis usługi:

wzkb_kamery_stan - Status kamery monitoringu (wykonana/ planowana) (id_inwent=1934)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) STAN (label) NVARCHAR2 Status kamery http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wzkb_kamery_stan&term=
Nazwa i opis usługi:

wzkb_sch_ukr_adr - Lista ulic z budowlami ochronnymi (id_inwent=1932)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

wzkb_sch_ukr_rdz - Rodzaje budowli ochronnych (id_inwent=1927)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) BUD_TYP (label) NVARCHAR2 Typ budowli - wartość domeny: siu_bud_typ http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wzkb_sch_ukr_rdz&term=
Nazwa i opis usługi:

wzkb_sch_ukr_reb - Lista rejonów eksploatacji budynku (id_inwent=1927)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) REB (label) NVARCHAR2 Rejon eksploatacji budynku - wartość domeny: siu_reb http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wzkb_sch_ukr_reb&term=
Nazwa i opis usługi:

wzkb_sieci_radiowe - Nazwy punktów dostępowych sieci radiowych (id_inwent=1276)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) IDENTYFIKATOR (label) NVARCHAR2 Identyfikator obiektu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wzkb_sieci_radiowe&term=
Nazwa i opis usługi:

wzkb_sieci_radiowe_lok - Lokalizacja punktów dostępowych sieci radiowych (id_inwent=1276)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) LOKALIZACJA (label) NVARCHAR2 Lokalizacja http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wzkb_sieci_radiowe_lok&term=
Nazwa i opis usługi:

wzkb_syreny_adr - Lista ulic z punktami alarmowymi (id_inwent=1933)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) ADRES_LISTA (label) NVARCHAR2 Typ i nazwa ulicy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wzkb_syreny_adr&term=
Nazwa i opis usługi:

wzkb_syreny_pa - Lista identyfikatorów punktów alarmowych (id_inwent=1933)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) PA (label) NVARCHAR2 Identyfikator tekstowy punktu alarmowego http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wzkb_syreny_pa&term=
Nazwa i opis usługi:

wzkb_syreny_spr - Lista typów sprawności punktu alarmowego (id_inwent=1933)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) SPRAWNOSC (label) NVARCHAR2 Sprawność punktu alarmowego http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wzkb_syreny_spr&term=
Nazwa i opis usługi:

wzkb_syreny_typ - Lista typów syren alarmowych (id_inwent=1933)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) TYP_SYRENY (label) NVARCHAR2 Typ syreny http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wzkb_syreny_typ&term=
Parafie i cmentarze
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_kwatera - Cmentarze - nr kwatery na cmentarzu (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) KWATERA (label) NVARCHAR2 Nr kwatery na cmentarzu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=cmentarze_kwatera&term=
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_miejsce - Cmentarze - nr miejsca na cmentarzu (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) MIEJSCE (label) NVARCHAR2 Nr miejsca na cmentarzu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=cmentarze_miejsce&term=
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_nazwa - Cmentarze - nazwa cmentarza (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) NVARCHAR2 Nazwa cmentarza http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=cmentarze_nazwa&term=
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_nazwa_eng - Cmentarze - nazwa cmentarza w j. angielskim (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_nazwa_rus - Cmentarze - nazwa cmentarza w j. rosyjskim (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_osoba - Cmentarze - słownik osób (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZ_IM_CON (label) NVARCHAR2 Nazwisko i imię zmarłego http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=cmentarze_osoba&term=
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_osoba_eng - Cmentarze - słownik osób angielski (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZ_IM_CON (label) NVARCHAR2 Nazwisko i imię zmarłego http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=cmentarze_osoba_eng&term=
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_pole - Cmentarze - oznaczenie pola na cmentarzu (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) POLE (label) NVARCHAR2 Oznaczenie pola na cmentarzu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=cmentarze_pole&term=
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_rodzaj - Cmentarze - rodzaj cmentarza (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) RODZAJ (label) NVARCHAR2 Rodzaj cmentarza http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=cmentarze_rodzaj&term=
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_rodzaj_eng - Cmentarze - rodzaj cmentarza w j. angielskim (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_rodzaj_rus - Cmentarze - rodzaj cmentarza w j. rosyjskim (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_rzad - Cmentarze - nr rzędu na cmentarzu (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) RZAD (label) NVARCHAR2 Nr rzędu na cmentarzu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=cmentarze_rzad&term=
Nazwa i opis usługi:

cm_zasluz_wlkp_imie_nazw - Osoby pochowane na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (id_inwent=4794)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWISKO_IMIE (label) NVARCHAR2 Imię i nazwisko zmarłego (jeśli znane) http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=cm_zasluz_wlkp_imie_nazw&term=
Nazwa i opis usługi:

parafie_adres - Wykaz adresów parafii rzymskokatolickich na terenie Poznania (id_inwent=5097)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) ADRES_PARAFII (label) NVARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=parafie_adres&term=
Nazwa i opis usługi:

parafie_adres_kosciola - Wykaz adresów kościołów parafialnych parafii rzymskokatolickich na terenie Poznania (id_inwent=5097)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) ADRES_KOSCIOLA (label) NVARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=parafie_adres_kosciola&term=
Nazwa i opis usługi:

parafie_nazwa - Wykaz parafii rzymskokatolickich na terenie Poznania (id_inwent=5097)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Ewidencja gruntów i budynków
Nazwa i opis usługi:

dz - Lista działek ewidencyjnych w formacie 01/01/1/1 (id_inwent=5)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) OZN_DZ (label) VARCHAR2 Oznaczenie działki ewidencyjnej (obr/ark/dz) http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=dz&term=
Nazwa i opis usługi:

ewd_arkusze_nr - Lista numerow arkuszy ewidencyjnych (id_inwent=23)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) OZN_ARK (label) NVARCHAR2 Oznaczenie arkusza \"0101\" http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ewd_arkusze_nr&term=
Nazwa i opis usługi:

ewd_dz_geom - Dzialki geojson (id_inwent=5)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów NRD VARCHAR2 Numer działki http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ewd_dz_geom&geom=
OBJECTID NUMBER Identyfikator numeryczny działki PK
OZN_DZ VARCHAR2 Oznaczenie działki ewidencyjnej (obr/ark/dz)
Nazwa i opis usługi:

ewd_dziaka_nr - Lista numerow działek ewidencyjnych (id_inwent=5)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
f1Filtruj obiekty po atrybucie nr 1: OZN_DZ NRD VARCHAR2 Numer działki http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ewd_dziaka_nr&f1=
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NRD (label) VARCHAR2 Numer działki http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ewd_dziaka_nr&term=
Nazwa i opis usługi:

ewd_obreb_nr - Lista obrębów ewidencyjnych - szukanie po numerze (id_inwent=13)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

ewd_obreb_nr_nzw - Lista obrębów w formacie 01 - Główna (id_inwent=5036)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NR (label) NVARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ewd_obreb_nr_nzw&term=
Nazwa i opis usługi:

ewd_obreb_nzw - Lista obrębów ewidencyjnych - szukanie po nazwie (id_inwent=13)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) NVARCHAR2 Nazwa obrębu ewidencyjnego http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ewd_obreb_nzw&term=
Nazwa i opis usługi:

wlad - Lista sposobów władania działkami ewidencyjnymi (id_inwent=829)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) DYMEK_WLAD (label) VARCHAR2 Sposób władania działkami ewidencyjnymi http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wlad&term=
Nazwa i opis usługi:

wlas - Lista rodzajów właścicieli działek ewidencyjnych (id_inwent=829)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Geodezja
Nazwa i opis usługi:

aquanet_sieci_akcja - Wykaz rodzajów akcji na obiektach sieci Aquanet, którym został zmieniony status (id_inwent=5142)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) AKCJA (label) VARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=aquanet_sieci_akcja&term=
Nazwa i opis usługi:

aquanet_sieci_rodzaj - Wykaz rodzajów obiektów sieci Aquanet, którym został zmieniony status (id_inwent=5142)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) RODZAJ (label) VARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=aquanet_sieci_rodzaj&term=
Nazwa i opis usługi:

aquanet_sieci_stan - Wykaz stanów obiektów sieci Aquanet, którym został zmieniony status (id_inwent=5142)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) STAN (label) VARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=aquanet_sieci_stan&term=
Nazwa i opis usługi:

aquanet_sieci_ulica - Wykaz ulic dla obiektów sieci Aquanet, którym został zmieniony status (id_inwent=5142)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) ULICA (label) VARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=aquanet_sieci_ulica&term=
Nazwa i opis usługi:

sekcje_10000_2k - Sekcje map w skali 1:10000 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000/6) (id_inwent=1410)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) GODLO (label) NVARCHAR2 Godło sekcji mapy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sekcje_10000_2k&term=
Nazwa i opis usługi:

sekcje_1000_2k - Sekcje map w skali 1:1000 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000/6) (id_inwent=1409)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) GODLO (label) NVARCHAR2 Godło sekcji mapy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sekcje_1000_2k&term=
Nazwa i opis usługi:

sekcje_2000_2k - Sekcje map w skali 1:2000 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000/6) (id_inwent=1408)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) GODLO (label) NVARCHAR2 Godło sekcji mapy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sekcje_2000_2k&term=
Nazwa i opis usługi:

sekcje_5000_2k - Sekcje map w skali 1:5000 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000/6) (id_inwent=1415)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) GODLO (label) NVARCHAR2 Godło sekcji mapy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sekcje_5000_2k&term=
Nazwa i opis usługi:

sekcje_500_2k - Sekcje map w skali 1:500 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000/6) (id_inwent=1407)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) GODLO (label) NVARCHAR2 Godło sekcji mapy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sekcje_500_2k&term=
Granice
Nazwa i opis usługi:

dzielnice - Dzielnice archiwalne Poznania (id_inwent=1853)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów NZW NVARCHAR2 Nazwa dzielnicy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=dzielnice&geom=
OBJECTID NUMBER Identyfikator numeryczny
UCHW NVARCHAR2 Nr uchwały ustanawiającej dzielnicę
NZW (label) NVARCHAR2 Nazwa dzielnicy
Nazwa i opis usługi:

jp_osiedla - Jednostki pomocnicze - rejony rad osiedli (id_inwent=51)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER Primary key http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=jp_osiedla&geom=
Nazwa i opis usługi:

poczta - Kody pocztowe w Poznaniu (id_inwent=4656)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) KOD (label) NVARCHAR2 Kod pocztowy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=poczta&term=
Nazwa i opis usługi:

rady_os - Jednostki pomocnicze (osiedla) (id_inwent=51)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NZW (label) NVARCHAR2 Nazwa http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=rady_os&term=
Nazwa i opis usługi:

wyb_lokale - Lokale wyborcze (id_inwent=4664)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

wyb_obwody - Obwody wyborcze (id_inwent=4663)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
f1Filtruj obiekty po atrybucie nr 1: OKREG OBWOD NUMBER Numer obwodu wyborczego http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wyb_obwody&f1=
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) OBWOD (label) NUMBER Numer obwodu wyborczego http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wyb_obwody&term=
Nazwa i opis usługi:

wyb_okregi - Okręgi wyborcze (id_inwent=4662)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) OKREG (label) VARCHAR2 Numer okręgu wyborczego http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wyb_okregi&term=
Oświata
Nazwa i opis usługi:

adr_osw_gimn - Lista szkół gimnazjalnych w systemie adresowym (id_inwent=4658)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) VARCHAR2 Pełna nazwa placówki http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=adr_osw_gimn&term=
Nazwa i opis usługi:

adr_osw_podst - Lista szkół podstawowych w systemie adresowym (id_inwent=4658)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) VARCHAR2 Pełna nazwa placówki http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=adr_osw_podst&term=
Nazwa i opis usługi:

obwody_sp_gim_aktual_2017 - Lista placówek oświatowych 2017 (id_inwent=5080)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) VARCHAR2 Nazwa obwodowej placówki oświatowej rekrutacja klas I 2017/2018 http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=obwody_sp_gim_aktual_2017&term=
Nazwa i opis usługi:

obwody_sp_gim_aktual_2017_sp - Lista placówek oświatowych 2017 - szkoly podstawowe (id_inwent=5079)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) NVARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=obwody_sp_gim_aktual_2017_sp&term=
Nazwa i opis usługi:

osw_nr_kr - Lista numerów placówek oświatowych (id_inwent=1954)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA_NR (label) NUMBER Numer placówki http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=osw_nr_kr&term=
Nazwa i opis usługi:

osw_nzw - Lista placówek oświatowych (id_inwent=4658)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
f1Filtruj obiekty po atrybucie nr 1: RODZAJ_TXT RODZAJ_TXT VARCHAR2 Rodzaj placówki - tekstowo http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=osw_nzw&f1=
f2Filtruj obiekty po atrybucie nr 2: NAZWA_NR NAZWA_NR NUMBER Numer placówki http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=osw_nzw&f2=
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) VARCHAR2 Pełna nazwa placówki http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=osw_nzw&term=
Nazwa i opis usługi:

osw_obw - Lista obwodowych szkół podstawowych i gimnazjów (id_inwent=4482)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) VARCHAR2 Nazwa obwodowej placówki oświatowej http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=osw_obw&term=
Nazwa i opis usługi:

osw_rdz - Lista rodzajów placówek oświatowych (id_inwent=2017)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) RODZAJ (label) VARCHAR2 Nazwa rodzaju placówki oświatowej http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=osw_rdz&term=
Planowanie przestrzenne
Nazwa i opis usługi:

funkcje_nieobowiazujace - Plany miejscowe z funkcjami nieobowiązujacymi (id_inwent=5076)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA_MPZP (label) NVARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=funkcje_nieobowiazujace&term=
Nazwa i opis usługi:

mpzp_oprac - Opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (id_inwent=1140)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów ID NUMBER Identyfikator planu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=mpzp_oprac&geom=
ID_OPRAC NUMBER Identyfikator planu
NAZWA_DL (label) VARCHAR2 Nazwa długa planu
Nazwa i opis usługi:

mpzp_uchw - Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (id_inwent=1139)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów DATA_DZU DATE Data uchwały Dz.U.W.W. http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=mpzp_uchw&geom=
DATA_ZATW DATE Data uchwały zatwierdzającej
G_ID NUMBER Identyfikator planu
N_UCHW_KR VARCHAR2 Nazwa planu
PUB_DZ_URZ VARCHAR2 Uchwała Dz.U.W.W.
UCHW_PRZYST VARCHAR2 Uchwała o przystąpieniu do mpzp
UCHW_ZATW VARCHAR2 Uchwała zatwierdzająca
NAZWA_DL (label) VARCHAR2 Nazwa długa planu
POI (punkty zainteresowania)
Nazwa i opis usługi:

ob_uz_publ - Obiekty użyteczności publicznej (id_inwent=1940)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
f4Filtruj obiekty po atrybucie nr 4: ID_KLASY EMAIL NVARCHAR2 Adres e-mail http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ob_uz_publ&f4=
ID_KLASY NUMBER Identyfikator klasy obiektu
ID_PODKLASY NUMBER Identyfikator podklasy obiektu
NAZWA NVARCHAR2 Nazwa obiektu użyteczności publicznej
OBJECTID NUMBER Unikalny identyfikator obiektu
OPIS_KLASY NVARCHAR2 Opis klasy obiektu
OPIS_PODKLASY NVARCHAR2 Opis podklasy obiektu
ULICA NVARCHAR2 Nazwa ulicy, osiedla
f5Filtruj obiekty po atrybucie nr 5: ID_PODKLASY EMAIL NVARCHAR2 Adres e-mail http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ob_uz_publ&f5=
ID_KLASY NUMBER Identyfikator klasy obiektu
ID_PODKLASY NUMBER Identyfikator podklasy obiektu
NAZWA NVARCHAR2 Nazwa obiektu użyteczności publicznej
OBJECTID NUMBER Unikalny identyfikator obiektu
OPIS_KLASY NVARCHAR2 Opis klasy obiektu
ULICA NVARCHAR2 Nazwa ulicy, osiedla
idPobierz obiekt po identyfikatorze: OBJECTID EMAIL NVARCHAR2 Adres e-mail http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ob_uz_publ&id=
ID_KLASY NUMBER Identyfikator klasy obiektu
ID_PODKLASY NUMBER Identyfikator podklasy obiektu
NAZWA NVARCHAR2 Nazwa obiektu użyteczności publicznej
OBJECTID NUMBER Unikalny identyfikator obiektu
OPIS_KLASY NVARCHAR2 Opis klasy obiektu
OPIS_PODKLASY NVARCHAR2 Opis podklasy obiektu
ULICA NVARCHAR2 Nazwa ulicy, osiedla
slPobierz wartości w formie słownika NAZWA NVARCHAR2 Nazwa obiektu użyteczności publicznej http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ob_uz_publ&sl=
OBJECTID NUMBER Unikalny identyfikator obiektu
Nazwa i opis usługi:

ob_uz_publ_klasa - Klasy obiektów użytecznosci publicznej (id_inwent=1937)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
slPobierz wartości w formie słownika ID_KLASY NUMBER Identyfikator klasy obiektu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ob_uz_publ_klasa&sl=
OPIS_KLASY NVARCHAR2 Opis klasy obiektu
Nazwa i opis usługi:

ob_uz_publ_podklasa - Podklasy obiektów użytecznosci publicznej (id_inwent=1938)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
slPobierz wartości w formie słownika ID_PODKLASY NUMBER Identyfikator podklasy obiektu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ob_uz_publ_podklasa&sl=
OBJECTID NUMBER Unikalny identyfikator podklasy
OPIS_PODKLASY NVARCHAR2 Opis podklasy
Postępowania administracyjne
Nazwa i opis usługi:

wuia_decyzje - Lista sygnatur wniosków i decyzji wydanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury (id_inwent=4798)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NR_DEC (label) VARCHAR2 Nr decyzji/ status http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wuia_decyzje&term=
System adresowy
Nazwa i opis usługi:

adr_funk_drog - Funkcje dróg systemu adresowego (id_inwent=2089)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) VARCHAR2 Nazwa funkcji http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=adr_funk_drog&term=
Nazwa i opis usługi:

adr_g_2k - Punkty adresowe (id_inwent=4657)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów KOD VARCHAR2 Kod pocztowy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=adr_g_2k&geom=
NR NVARCHAR2 Numer porządkowy adresu
OBJECTID NUMBER Identyfikator obiektu
TYP NVARCHAR2 Typ adresu
Nazwa i opis usługi:

adr_kat_drog - Kategorie dróg systemu adresowego (id_inwent=2088)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) VARCHAR2 Nazwa kategorii http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=adr_kat_drog&term=
Nazwa i opis usługi:

adr_typ - Typy nazw obiektów systemu adresowego (id_inwent=2087)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) KOD (label) VARCHAR2 Kod nazwy typu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=adr_typ&term=
Nazwa i opis usługi:

msa_drogi - Sieć ulic (id_inwent=5117)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
f1Filtruj obiekty po atrybucie nr 1: TYP_NAZWY NAZWA_ULICY NVARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=msa_drogi&f1=
TYP_NAZWY NVARCHAR2 brak objaśnienia
KATEGORIA_NAZWA NVARCHAR2 brak objaśnienia
f3Filtruj obiekty po atrybucie nr 3: FUNKCJA_NAZWA FUNKCJA_NAZWA NVARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=msa_drogi&f3=
NAZWA_ULICY NVARCHAR2 brak objaśnienia
TYP_NAZWY NVARCHAR2 brak objaśnienia
NAZWA_ULICY NVARCHAR2 brak objaśnienia
slPobierz wartości w formie słownika FUNKCJA_NAZWA NVARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=msa_drogi&sl=
NAZWA_ULICY NVARCHAR2 brak objaśnienia
NAZWA_ULICY (label) NVARCHAR2 brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

pkt_adr - Punkty adresowe (id_inwent=4657)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
f2Filtruj obiekty po atrybucie nr 2: TYP TYP NVARCHAR2 Typ adresu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=pkt_adr&f2=
f3Filtruj obiekty po atrybucie nr 3: NR NR NVARCHAR2 Numer porządkowy adresu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=pkt_adr&f3=
idPobierz obiekt po identyfikatorze: OBJECTID DR_NAZWA_ULICY VARCHAR2 Nazwa ulicy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=pkt_adr&id=
OBJECTID NUMBER Identyfikator obiektu
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NR (label) NVARCHAR2 Numer porządkowy adresu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=pkt_adr&term=
Nazwa i opis usługi:

pkt_adr_emuia - Punkty adresowe EMUiA (id_inwent=5119)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=pkt_adr_emuia&geom=
Środowisko
Nazwa i opis usługi:

gl_tr_rodz_subst - Gleby (tereny rekultywacji) - Rodzaj substancji (id_inwent=4920)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) RDZ_SUBST (label) NVARCHAR2 Rodzaj substancji http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=gl_tr_rodz_subst&term=
Nazwa i opis usługi:

gl_tr_spos_zag_terenu - Gleby (tereny rekultywacji) - Rodzaje terenów (id_inwent=4920)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) SPOS_ZAG_TER (label) NVARCHAR2 Sposób zagospodarowania terenu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=gl_tr_spos_zag_terenu&term=
Nazwa i opis usługi:

gl_tr_stat_rekultywacji - Gleby (tereny rekultywacji) - Status rekultywacji (id_inwent=4920)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) WYNIK_BADAN (label) NVARCHAR2 Status rekultywacji http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=gl_tr_stat_rekultywacji&term=
Nazwa i opis usługi:

ochr_srod_natura - Lista obszarów Natura 2000 (id_inwent=1472)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) NVARCHAR2 Nazwa obiektu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ochr_srod_natura&term=
Nazwa i opis usługi:

ochr_srod_oou_lotnisko - Lotniska w granicach Poznania (id_inwent=4842)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) LOTNISKO (label) VARCHAR2 Nazwa lotniska http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ochr_srod_oou_lotnisko&term=
Nazwa i opis usługi:

ochr_srod_oou_strefa - Oznaczenie stref ograniczonego użytkowania lotniska (id_inwent=4842)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) OZNACZENIE_STREFY (label) NVARCHAR2 Oznaczenie strefy http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ochr_srod_oou_strefa&term=
Nazwa i opis usługi:

ochr_srod_rezerw - Lista rezerwatów przyrody (id_inwent=1473)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) NVARCHAR2 Nazwa obiektu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ochr_srod_rezerw&term=
Nazwa i opis usługi:

ochr_srod_uzy_eko - Lista użytków ekologicznych (id_inwent=1584)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) NVARCHAR2 Nazwa obiektu http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=ochr_srod_uzy_eko&term=
Nazwa i opis usługi:

sdg_gady - Stanowiska miejsc rozrodu gatunków gadów (id_inwent=5150)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_gady&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_gleby - Obszary gleb (id_inwent=5187)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_gleby&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_grzyby - Stanowiska gatunków grzybów (id_inwent=5158)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_grzyby&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_kompl_les - Kompleksy leśno - parkowe (id_inwent=5176)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_kompl_les&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_minoryby_aft - Siedliska gatunków ryb i minogów (id_inwent=5188)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_minoryby_aft&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_minoryby_pft - Stanowiska gatunków ryb i minogów (id_inwent=5189)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_minoryby_pft&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_obszary_dawne - Dawne granice - „Strumień Junikowski” i „Kopanina I i II” (id_inwent=5195)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_obszary_dawne&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_obszary_prop - Proponowane granice - „Strumień Junikowski” i „Kopanina I i II” (id_inwent=5196)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_obszary_prop&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_pajeczaki_pft - Stanowiska gatunków pajęczaków (id_inwent=5177)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_pajeczaki_pft&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_plazy_pft - Stanowiska gatunków płazów (id_inwent=5190)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_plazy_pft&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_pomnprzy_pft - Pomniki przyrody (id_inwent=5191)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_pomnprzy_pft&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_ptaki_pft - Stanowiska gatunków ptaków (id_inwent=5192)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_ptaki_pft &geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_roslnacz_aft - Siedliska gatunków roślin naczyniowych (id_inwent=5193)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_roslnacz_aft &geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_roslnacz_pft - Stanowiska gatunków roślin naczyniowych (id_inwent=5154)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_roslnacz_pft &geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_roslpote_aft - Siedliska roślinności potencjalnej (id_inwent=5197)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_roslpote_aft&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_slim_pft - Stanowiska gatunków ślimaków (id_inwent=5194)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_slim_pft &geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_ssak_pft - Stanowiska gatunków ssaków (id_inwent=5163)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_ssak_pft&geom=
Nazwa i opis usługi:

sdg_zbiorosl_aft - Zbiorowiska roślinne (id_inwent=5199)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=sdg_zbiorosl_aft&geom=
Nazwa i opis usługi:

wos_dec_nr_sprawy - Lista numerów spraw dotyczących wniosków, decyzji, postanowień wydanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Miejskiego Konserwatora Zabytków (id_inwent=5017)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NR_SPRAWY (label) NVARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wos_dec_nr_sprawy&term=
Nazwa i opis usługi:

wos_dec_srod_komp - Lista typów dokumentów środowiskowych (id_inwent=4838)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) SL_OPIS (label) VARCHAR2 Nazwa typu/ rodzaju http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wos_dec_srod_komp&term=
Nazwa i opis usługi:

wos_dec_srod_organ - Lista organów wydających decyzje środowiskowe (id_inwent=4562)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) ORGAN (label) NVARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wos_dec_srod_organ&term=
Nazwa i opis usługi:

wos_dec_srod_rodzaj - Lista rodzajów decyzji środowiskowych (id_inwent=4838)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) SL_OPIS (label) VARCHAR2 Nazwa typu/ rodzaju http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wos_dec_srod_rodzaj&term=
Nazwa i opis usługi:

wos_halas_dzialania - Wykaz działań łagodzących emisję hałasu (id_inwent=5019)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) WYKAZ (label) NVARCHAR2 Wykaz zalecanych działań http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wos_halas_dzialania&term=
Nazwa i opis usługi:

wos_halas_kod_obszaru - Kod obszaru działań łagodzących emisję hałasu (id_inwent=5019)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) KOD_OBSZAR (label) NVARCHAR2 Kod obszaru http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wos_halas_kod_obszaru&term=
Nazwa i opis usługi:

wos_halas_lokalizacja - Lokalizacja obszaru działań łagodzących emisję hałasu (id_inwent=5019)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) VARCHAR2 Nazwa odcinka objętego działaniem http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wos_halas_lokalizacja&term=
Nazwa i opis usługi:

wos_halas_rodzaj - Rodzaj działań łagodzących emisję hałasu (id_inwent=5019)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) RODZAJ_DZIALANIA (label) VARCHAR2 Rodzaj działania http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wos_halas_rodzaj&term=
Nazwa i opis usługi:

wos_wydobycie_kopalin_dec - Obszary wydobycia kopalin - decyzje koncesyjne i rekultywacyjne (id_inwent=4946)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NR_DECYZJI (label) NVARCHAR2 Numer decyzji http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wos_wydobycie_kopalin_dec&term=
Nazwa i opis usługi:

wos_wydobycie_kopalin_rdz - Obszary wydobycia kopalin - rodzaje decyzji (id_inwent=4946)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) RODZAJ_DECYZJI (label) NVARCHAR2 Rodzaj decyzji http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=wos_wydobycie_kopalin_rdz&term=
Zabytki
Nazwa i opis usługi:

mkz_nr_rejestr - Lista obiektów wpisanych do rejestru zabytków (id_inwent=4846)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) ID_REJESTRU (label) VARCHAR2 Identyfikator rejestru zabytku http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=mkz_nr_rejestr&term=
Nazwa i opis usługi:

mkz_rodzaj_ew - Lista rodzajów baz danych zabytków (id_inwent=4846)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) CZY_REJESTR_OPS (label) VARCHAR2 Rodzaj bazy danych zabytków http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=mkz_rodzaj_ew&term=
Nazwa i opis usługi:

mkz_typ_zabytku - Lista typów obiektów zabytkowych (id_inwent=1345)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) TYP (label) VARCHAR2 Nazwa typu zabytku http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=mkz_typ_zabytku&term=
Transport
Nazwa i opis usługi:

api_przyst_obowiaz - Przystanki obowiązujące ZTM (id_inwent=5118)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=api_przyst_obowiaz&geom=
Nazwa i opis usługi:

api_rowery - Drogi i pasy rowerowe (id_inwent=5102)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów DYMEK VARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=api_rowery&geom=
Nazwa i opis usługi:

api_rowery_szlaki - Szlaki rowerowe (id_inwent=5112)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów DYMEK VARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=api_rowery_szlaki&geom=
GL CHAR brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

biletomaty - Biletomaty ZTM (id_inwent=4930)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

osk_nazwa - Ośrodki szkolenia kierowców - nazwa ośrodka (id_inwent=5111)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
f1Filtruj obiekty po atrybucie nr 1: STATUS STATUS VARCHAR2 Status OSK http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=osk_nazwa&f1=
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZWA (label) VARCHAR2 Nazwa OSK http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=osk_nazwa&term=
Nazwa i opis usługi:

osk_status - Ośrodki szkolenia kierowców - status ośrodka (id_inwent=5111)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) STATUS (label) VARCHAR2 Status OSK http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=osk_status&term=
Nazwa i opis usługi:

rowery_parkingi - Parkingi dla rowerów (id_inwent=5126)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów K CHAR brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=rowery_parkingi&geom=
KL CHAR brak objaśnienia
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

rowery_stacje_naprawcze - Stacje naprawcze dla rowerzystów (id_inwent=5128)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów K CHAR brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=rowery_stacje_naprawcze&geom=
KL CHAR brak objaśnienia
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

rowery_trasy_nieformalne - Nieformalne trasy rowerowe (id_inwent=5130)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów GL CHAR brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=rowery_trasy_nieformalne&geom=
K CHAR brak objaśnienia
KL CHAR brak objaśnienia
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

stac_kontr_poj_adres - Stacje kontroli pojazdów - Adres stacji (id_inwent=5083)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

stac_kontr_poj_kod - Stacje kontroli pojazdów - Kod stacji (id_inwent=5083)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) KOD_STACJI (label) VARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=stac_kontr_poj_kod&term=
Nazwa i opis usługi:

stac_kontr_poj_nazwa - Stacje kontroli pojazdów - Nazwa stacji (id_inwent=5083)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

stac_kontr_poj_rodzaj - Stacje kontroli pojazdów - Rodzaj stacji (id_inwent=5083)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) RODZAJ (label) VARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=stac_kontr_poj_rodzaj&term=
Nazwa i opis usługi:

stac_kontr_poj_zakres - Stacje kontroli pojazdów - Zakres badań (id_inwent=5083)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) ZAK_BADAN (label) VARCHAR2 brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=stac_kontr_poj_zakres&term=
Nazwa i opis usługi:

stcje_prm - Stacje Poznańskiego Roweru Miejskiego (id_inwent=5139)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=stcje_prm&geom=
Nazwa i opis usługi:

strefa_zamieszkania - Strefa zamieszkania (id_inwent=5165)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów K CHAR brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=strefa_zamieszkania&geom=
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

tempo_30 - Strefa "Tempo 30" (id_inwent=5164)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów K CHAR brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=tempo_30&geom=
OBJECTID NUMBER brak objaśnienia
Nazwa i opis usługi:

zdm_sektory_spp - ZDM - Sektory dla mieszkańców (id_inwent=5031)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów OBJECTID NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=zdm_sektory_spp&geom=
Nazwa i opis usługi:

ztm_przebieg_lini - Przebieg linii organizowanych przez ZTM (id_inwent=5040)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
Nazwa i opis usługi:

cmentarze_osoba_rus - Cmentarze - słownik osób rosyjski (id_inwent=5141)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
termWynik w formacie JSON item (wartości do list wyszukiwania) NAZ_IM_CON (label) NVARCHAR2 Nazwisko i imię zmarłego http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=cmentarze_osoba_rus&term=
Nazwa i opis usługi:

osw_sp_plac_2017 - Lokalizacja placówek oswiatowych szkół podstawowych nabór 2017 (id_inwent=5204)

Operacja Opis operacji Rezultat API Adres usługi
Nazwa atrybutu Typ danych Objaśnienie
geomPobierz geometrię obiektu/ obiektów ID_PLAC NUMBER brak objaśnienia http://195.216.117.150/sip/api/g?api_name=osw_sp_plac_2017&geom=

Status dostępności: 0 - niedostępne, 1 - dostępne

Zestawienie dostępnych operacji w ramach API

OperacjaOpisDostępność

Edytowalna stopka strony tylko w widoku do drukowania...