Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Zasady obsługi portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania 

Po wybraniu z menu Bazy danych wyświetli się lista zawierająca wykaz dostępnych baz danych. Klikając opcję Wybierz bazę danych wyświetli się wykaz udostępnionych baz danych SIP wraz z krótkim opisem oraz podaniem źródła danych. Aby przejść do bazy danych należy wybrać przycisk znajdujący się przy opisie bazy lub wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 • Każdy formularz składa się z pól wyszukiwania oraz przycisku , który wysyła formularz i uruchamia wyszukiwanie danych według podanych kryteriów.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Po wybraniu przycisku system wyświetli:
  • listę wszystkich wartości – jeśli pole formularza jest puste;
  • listę wartości pasujących do wpisanej frazy – jeśli pole formularza nie jest puste.

Uwaga! W przypadku pól, które zwracają dużą liczbę wartości, lista wyników z podpowiedzią zwykle jest ograniczona do 30 pozycji.

 • Po wysłaniu formularza wyświetla się lista wyników wyszukiwania, spełniających kryteria podane w formularzu.
 • Przycisk - wybór kolumn, które mają wyświetlać się w tabeli wyników.
 • Przycisk - eksport wyników do plików w różnych formatach. Jeśli tabela z wynikami zawiera więcej niż jedną stronę, wyeksportowane zostaną tylko te dane znajdujące się na aktualnie wyświetlanej stronie. Istnieje możliwość zwiększenia liczby wyników prezentowanych na stronie poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na przycisku z liczbą.
 • Przycisk (w niektórych raportach - w pierwszej kolumnie) - dodatkowe informacje o danym obiekcie.
 • Ikona - pokazanie na mapie danego obiektu, w nowym oknie przeglądarki internetowej.
 • Ikona - szczegółowa informacja o obiekcie zaprezentowana w nowym raporcie.
 • Ikona / - sortowanie wyników w wybranych kolumnach.
 • W lewej części okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych, które można wyświetlić na mapie.
 • Warstwy umieszczone są na liście hierarchicznie i zorganizowane w grupach. Każda grupa składa się z kolejnych podgrup lub warstw tematycznych.
 • Klikając na nazwę grupy lub przycisk następuje naprzemiennie rozwinięcie lub zwinięcie zawartości danej grupy.
 • Kliknięcie na ikonę / - naprzemienne wyświetlenie / ukrycie na mapie warstwy tematycznej. Uwaga! Aby warstwa była widoczna na mapie, wszystkie grupy nadrzędne tej warstwy również muszą mieć zaznaczoną ikonę .
 • Ikona - dodatkowe informacje o grupie tematycznej.
 • Ikona - warstwa wektorowa, dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - dodatkowe informacje o warstwie tematycznej.
 • Ikona - wybór przezroczystości warstwy tematycznej. Operując suwakiem można ustawić widoczność warstwy w zakresie 0 – 100%. Domyślnie wszystkie warstwy są w pełni widoczne.
 • Lewy przycisk myszy + przesunięcie myszy - przesuwanie mapy.
 • Kółko myszy - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Przycisk - powiększanie / zmniejszanie mapy.
 • Klawisz Shift + zaznaczenie myszą - powiększanie do zaznaczonego obszaru.
 • Ikona w menu - ukrycie/wyświetlenie panelu z bocznego listą warstw
 • Ikona w menu - centruje mapę do granicy Poznania
 • Ikona w menu - poprzedni widok
 • Ikona w menu - następny widok
 • Kliknięcie przycisku z lewej strony mapy Szukanie obiektów lub kliknięcie - wybór z listy zakresu tematycznego wyszukiwania obiektów.
 • Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy wyszukiwania wyświetla się formularz.
 • Wysłanie formularza z niewypełnionymi wszystkimi polami spowoduje wyświetlenie wszystkich wyników.
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wpisać szukaną frazę w polu formularza.
 • Po rozpoczęciu wpisywania frazy system wyświetla listę wszystkich wartości zawierających wpisywaną frazę. Po kliknięciu na wybraną pozycję z tej listy jest ona automatycznie wstawiana do pola formularza.
 • Wpisanie znaku % w polu formularza spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wartości.
 • Przycisk - wyszukiwanie obiektów spełniających podane kryteria.
 • Pod formularzem wyświetli się lista obiektów. Kliknięcie na nazwę obiektu spowoduje wyświetlenie się jego na mapie.
 • Przycisk umożliwia powrót do listy wyszukiwania
 • Ikona w menu - wykonywanie pomiarów
 • Ikona w menu pomiar długości obiektu
 • Ikona w menu pomiar powierzchni obiektu
 • Ikona w menu - skasowanie wyników pomiaru
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informacji zwrotnej z obiektów aplikacji
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza listę obiektów podlegających informacji
 • Kliknięcie na mapie - wyświetlenie się okna z informacją zwrotną o obiektach znajdujących się w wybranym punkcie.
 • Ikona - lokalizacja miejsca kliknięcia, dla którego wyświetli się informacja zwrotna.
 • Okno z informacją zwrotną składa się z listy warstw w formie rozwijanych paneli. Kliknięcie na warstwę powoduje wyświetlenie informacji z tej warstwy.
 • Domyślnie wyświetlane są informacje zwrotne z warstwy dróg i działek ewidencyjnych.
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z serwisów WMS
 • Ikona w menu - włącza/wyłącza informację z warstw wektorowych API
 • Ikona w menu - Zaznaczanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Skasowanie narysowanego obiektu
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu punktowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu liniowego
 • Ikona w menu - Rysowanie obiektu zamkniętego
 • Niebieski punkt przy kursorze oznacza tryb rysowania. Klikanie na mapie w trybie edycji powoduje wstawienie punktów załamania obiektu.
 • Dwukrotne kilknięcie kończy rysowanie obiektu (który przybiera kolor żółty) i otwiera panel edycyjny.
 • Po narysowaniu należy wybrać przycisk , a następnie klikniąć na narysowany obiekt - aktywowanie obiektu do edycji (podświetlenie na kolor niebieski) i wyświetlenie informacji szczegółowych oraz dostępnych opcji.
 • Po zaznaczeniu obiektu można edytować jego geometrię:
  • punkt - poprzez chwycenie go i przesunięcie w inne miejsce,
  • pozostałe typy obiektów - poprzez przesunięcie w inne miejsce dowolnego fragmentu segmentu linii.
 • Gdy obiekt jest zaznaczony (podświetlony na kolor niebieski) można wykonać kilka operacji:
  • dodać bufor - wpisać wartość liczbową w polu Bufor, a nastepnie kliknąć przycisk ;
  • pokazać informacje dotyczące planowania przestrzennego w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Planowanie przestrzenne;
  • pokazać wnioski, decyzje WUiA w zasięgu zaznaczonego obiektu - kliknąć przycisk w sekcji Wnioski, decyzje WUiA.
 • Ikona w menu - Kasowanie obiektów na mapie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły
Mapa
Nazwa
Kod planu
Uchwała o przystąpieniu (data przystąpienia)
Uchwała zatwierdzająca (data uchwały)
Uchwała Dz.U.W.W. (data uchwały)
Jeżyce - Północ część C Sec XVII/186/VI/2011 (2011-08-30) VII/84/VIII/2019 (2019-02-26) Rocznik 2019, poz. 2776 (2019-03-11)
dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej Je XXXIII/514/VII/2016 (2016-07-12) VI/66/VIII/2019 (2019-02-05) Rocznik 2019, poz. 2144 (2019-02-26)
dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej Jc XXXIII/513/VII/2016 (2016-07-12) V/51/VIII/2019\r\n (2019-01-08) Rocznik 2019,poz.933 (2019-01-24)
obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo rejon ul. Lewandowskiego część A Maw1 XXVII/203/IV/2003 (2003-09-09) V/50/VIII/2019 (2019-01-08) Rocznik 2019 , poz. 941 (2019-01-24)
dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej C1k XXXIV/569/VII/2016 (2016-09-06) V/49/VIII/2019 (2019-01-08) Rocznik 2019, poz. 932 (2019-01-24)
W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty Sjw VII/48/VI/2011 (2011-02-22) LXXIV/1396/VII/2018 (2018-10-16) Rocznik 2018, poz. 8255 (2018-10-25)
Dolina Krzyżanki pomiędzy ul. Słupską i Sianowską Kn XXXVI/607/VII/2016 (2016-10-18) LXXIII/1359/VII/2018 (2018-09-25) Rocznik 2018, poz. 7620 (2018-10-05)
W rejonie ulicy Droga Dębińska Sjs VII/50/VI/2011 (2011-02-22) LXXIII/1360/VII/2018 (2018-09-25) Rocznik 2018, poz. 7490 (2018-10-04)
Osiedle Powstań Narodowych Rn XXI/271/VII/2015 (2015-12-08) LXXIII/1361/VII/2018 (2018-09-25) Rocznik 2018, poz. 7565 (2018-10-04)
dla terenów w rejonie ulicy Balonowej Ol LXXVII/1156/V/2010 (2010-09-21) LXXII/1339/VII/2018 (2018-09-04) Rocznik 2018, poz. 6930 (2018-09-11)
Rejon dawnego folwarku Głuszyna He LXXIII/1014/V/2010 (2010-06-08) LXXII/1340/VII/2018 (2018-09-04) Rocznik 2018, poz. 6931 (2018-09-11)
Osiedle Lecha część B Rh XXXVIII/642/VII/2016 (2016-11-22) LXXI/1287/VII/2018 (2018-07-10) Rocznik 2018,poz.6050 (2018-07-23)
obszaru Morasko - Radojewo - Umultowo klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej Ma1h XXVII/203/IV/2003 (2003-09-09) LXXI/1289/VII/2018 (2018-07-10) Rocznik 2018, poz. 6052 (2018-07-23)
obszaru Morasko - Radojewo - Umultowo klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie Ma1g XXVII/203/IV/2003 (2003-09-09) LXXI/1288/VII/2018 (2018-07-10) Rocznik 2018, poz. 6051 (2018-07-23)
rejonu Minikowa, część A1 Ema1 LXXVIII/858/IV/2005 (2005-09-27) LXXI/1285/VII/2018 (2018-07-10) Rocznik 2018, poz. 6048 (2018-07-23)
W rejonie ulicy Gołębiej C1g XLII/725/VII/2017 (2017-02-21) LXXI/1284/VII/2018 (2018-07-10) Rocznik 2018, Poz. 6047 (2018-07-23)
W rejonie ulicy Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej Si V/19/VII/2015 (2015-01-20) LXXI/1286/VII/2018 (2018-07-10) Rocznik 2018, Poz. 6049 (2018-07-23)
dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej Kw XXXIV/568/VII/2016 (2016-09-06) LXIX/1257/VII/2018 (2018-06-26) Rocznik 2018, poz. 5500 (2018-07-04)
Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna A Pca XXXIX/663/VII/2016 (2016-12-13) LXIX/1256/VII/2018 (2018-06-26) Rocznik 2018, poz. 5499 (2018-07-04)
Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część B Rgb XV/126/VII/2015 (2015-07-14) LXVIII/1244/VII/2018 (2018-06-05) Rocznik 2018, poz. 4837 (2018-06-13)

Edytowalna stopka strony tylko w widoku do drukowania...